Scents & Senses BV Cookie Policy

Scents & Senses BV maakt op haar website(s) gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op uw computer. Cookies maken het mogelijk om een website goed te laten werken en inzicht te krijgen in het bezoekgedrag op de website. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. U kunt cookies zelf van uw computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in de browser. 
 
Functionele en niet-functionele cookies 
Cookies zijn onder te verdelen in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website of zorgen ervoor dat bij elk bezoek aan onze website telkens snel en correct de gewenste informatie wordt getoond. Handig, want dat voorkomt dat u steeds opnieuw uw gegevens moet invoeren, voorkeuren aan moet geven of instellingen moet aanpassen. De niet-functionele cookies dienen om ons informatie te verstrekken over het aantal bezoekers van de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. 
 
Functionele cookies worden onder meer gebruikt om:
inloggegevens te onthouden,
de veiligheid van inloggegevens te waarborgen,
te onthouden wat in je winkelwagentje zit
 
Mocht er aanleiding zijn om deze policy te wijzigen dan kunt u aan de datum hieronder zien wanneer voor het laatst wijzigingen zijn doorgevoerd.
 
 
Oktober 2012
© 2018 www.scents-senses.nl - Alle rechten voorbehouden | sitemap | disclaimer | cookie policy | contact De Indruk